Przygotowanie projektu do druku

Ulotki zwykłe i składane, jednostronne i dwustronne

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w przypadku projektów składających się z 2 stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie
EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku
JPG
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.
 • Projekt musi być przygotowany w systemie kolorystycznym CMYK
 • podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję
TIF
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK w trybie 8-bitów/kanał.
 • projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów specjalnych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.
CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

 • Ulotki drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.
 • Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK
 • Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 50% C, 40% M, 40% Y, 100% K.
 • Minimalna, zalecana, wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów dwuelementowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).
 • Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorystycznych.

Teksty

 • Wszystkie teksty zamień ma krzywe
 • Minimalna, zalecana, wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów szeryfowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

 • Plik powinien być ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani elementów stykających się z krawędzią. Spady, po 2 mm z każdej strony.
 • Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm.